วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การเรียนแม้เหนื่อยยาก
ย่อมลำบากอย่าถ้อถ้อย
สุดท้ายที่รอคอย
คืออนาคตอันงดงาม
(นางสาว นุชธิดา ชาญเดช)

ไม่มีความคิดเห็น: